tirsdag 24. mai 2011

Norsk Interiørskole søker regionale franchisetagere

Norsk Interiørskole  søker regionale franchisetagere


Vi søker regionale ledere for vårt konsept innen utdanning av interiørveiledere.  Du tilbys en franchise avtale for din region og er selvstendig næringsdrivende basert på vårt utdanningskonsept.
Søker ledere for regionene:  Vestfold & Sørlandet, Hedemark & Oppland, Vestlandet, Trøndelag  og  N-Norge .

Du er kanskje selvstendig næringsdrivende allerede i dag eller du kunne tenke deg å begynne for deg selv.  Hos deg finner vi erfaring, kunnskap innen interiør. Pedagogisk bakgrunn er en fordel men ikke et krav. Vi antar også at du har en proaktiv legning mot det å etablere og videreutvikle vårt konsept innen din region. 
Det er ingen hindring at du kanskje har andre inntektskilder i etableringsfasen, heller en fordel.  Eller at du driver din egen butikk og ser på dette som en kilde til merinntekt.

Gjennom vårt konsept vil du arrangerer intensivsamlinger og sertifiserer interiørveiledere . Som grunnlag for din virksomhet  vil du selv bli utdannet og få tilgang til et av bransjens beste undervisningskonsepter som eget verktøy.
Franchisetagerens oppgaver og ansvar :
  • Eierskapet til NIS i din region - som  vil gi deg store muligheter 
  • Som franchisetager har du ansvar for å ta ut potensialet i din region
  • Definerer ulike målgrupper og bearbeide disse
  • Planlegge, organisere og gjennomføre kurssamlinger
  • Delta i felles NIS annonsering / kurs
  • Rapportering/ evaluering av kurs

Søknad eller ønske om mer informasjon kan sendes til r.moholt@online.no

1 kommentar: